Smaller Default Larger

ThS Đặng Quốc Huy

Địa chỉ nhà riêng: 209/40 Quang Trung BMT Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Thông tin - Trường Đại học Tây Nguyên

Mobile: 0935.029.429

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: DhtnDqhuy

Youtube: Hầm rượu Đinh lăng Đắk Lắk

Hầm rượu Đinh lăng

Sâm Ngọc Linh

Amakong bổ thận tráng dương