Smaller Default Larger

Thành phố Hà Tĩnh xét tuyển 29 giáo viên mầm non, tiểu học

(Baohatinh.vn) - UBND thành phố Hà Tĩnh vừa có thông báo xét tuyển 16 giáo viên mầm non, 13 giáo viên văn hóa tiểu học năm 2018.


Việc tuyển dụng thêm giáo viên mầm non, tiểu học sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu dạy học trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Ảnh: Thanh Hòai


Theo lãnh đạo UBND thành phố, các ứng viên phải đạt trình độ từ trung cấp sư phạm giáo dục mầm non trở lên (đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non); đạt trình độ từ trung cấp sư phạm giáo dục tiểu học trở lên (đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên văn hóa tiểu học) và các điều kiện khác được quy định tại Thông báo số 91/TB-UBND ngày 7/9/2018 của UBND thành phố.
UBND thành phố nhận hồ sơ đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách: Từ ngày 17/9 đến hết ngày 21/9/2018. Nếu hồ sơ dự tuyển đặc cách ít hơn tổng chỉ tiêu tuyển dụng ở mỗi bậc học thì tiếp tục thu hồ sơ đối với các trường hợp xét tuyển thông thường từ ngày 24/9 đến hết ngày 19/10/2018. Nếu hồ sơ dự tuyển đặc cách nhiều hơn hoặc bằng tổng chỉ tiêu tuyển dụng ở mỗi bậc học thì không thu hồ sơ đối với các trường hợp xét tuyển thông thường.
Ứng viên có nhu cầu có thể nộp hồ sơ về Phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh, số 72, đường Phan Đình Phùng; điện thoại: 0915.640.168 - 0915.443.998

Theo Baohatinh.vn

 

Hầm rượu Đinh lăng