Smaller Default Larger

Bệnh viện Nhân Ái tuyển dụng bác sĩ

THÔNG BÁO
Bệnh viện Nhân Ái tuyển dụng bác sĩ

Liên hệ: ThS Nguyễn Thư Tình Phòng Tổ chức Cán bộ
Số điện thoại: 0987793246

Chúc các Bác Sĩ sớm cóa việc làm ổn định 

 

 

 

Theo  tuyển dụng ttn.edu.vn

 

 

Hầm rượu Đinh lăng