Smaller Default Larger

Amakong chính hãng khăm phét lào

ĐINH LĂNG TÂY NGUYÊN BÁN KÈM SẢM PHẨM AMAKONG CHÍNH HÃNG

Amakong chính hãng có tem phiếu, đại chỉ rõ ràng và số điện thoại, giá bán rõ ràng 


Cách nhận biết amakong chính hãng rất đơn giản
Thứ 1: Về mẫu mã sản phẩm giống hình ảnh dưới đâu
Thứ 2: Amakong chính hãng có tem phiếu, đại chỉ rõ ràng và số điện thoại
Giá bán
Gói amakong nhỏ 700g giá bán 250.000 (Hai trăm rưỡi)
Gói amakong lớn 1000g giá bán 500.000 (Năm trăm ngàn đồng)
Ghi chú: Trên bao bì sản phẩm amakong có hướng dẫn cách ngâm và sử dụng

 

Thạc sĩ Đinh lăng Giao lưu với con trai amakong KhephetLao

Dụng cụ Săn bắt Voi của amakong

Hầm rượu Đinh lăng