Smaller Default Larger

Thành Hoàng Đế Thị Xã An Nhơn - Bình Định

Thành Đồ Bàn (Thành Hoàng Đế) được xây dựng dưới triều đại vua Yangpuku Vijaya vào cuối thế kỷ X, là kinh đô cuối cùng của vương quốc Chămpa từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV. Đến năm 1775, thành được triều đại Tây Sơn xây dựng lại, trên nền của kinh đô Trà Bàn, là nơi đặt đại bản doanh của nghĩa quân Tây Sơn trong giai đoạn đầu và sau đó là kinh đô của chính quyền trung ương Hoàng Đế Thái Đức – Nguyễn Nhạc.

Read more: Thành Hoàng Đế Thị Xã An Nhơn - Bình Định

Hầm rượu Đinh lăng

Sâm Ngọc Linh

Amakong bổ thận tráng dương