Smaller Default Larger

Tiếng Anh tại nhà hàng

Tại nhà hàng

Những câu duới đây sẽ giúp bạn đặt chỗ tại nhà hàng và gọi món. Khi đến nhà hàng, bạn thuờng phải chờ để đuợc xếp bàn. Khi thanh toán, bạn thuờng phải để lại tiền thuởng trừ khi nhà hàng đã tính thêm phí dịch vụ hoặc dịch vụ quá tệ.


 

Read more: Tiếng Anh tại nhà hàng

Hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh mua sắm

Mua sắm

Đây là một số câu nói tiếng Anh giúp bạn khi đi mua sắm, và một số dòng chữ bạn có thể nhìn thấy.

Giờ mở cửa

Read more: Hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh mua sắm

Những câu chúc bằng Tiếng Anh

Học Tiếng Anh bằng lời chúc

Read more: Những câu chúc bằng Tiếng Anh

Hầm rượu Đinh lăng

Sâm Ngọc Linh

Amakong bổ thận tráng dương