Smaller Default Larger

Những yếu tố nào quan trọng nhất trong SEO?

Những yếu tố nào quan trọng nhất trong SEO?

Thái cực, Tứ Trụ và Bát quái SEO ! :  Thái cực Sinh Lưỡng Nghi – Lưỡng Nghi Sinh Tứ tượng – Tứ tượng sinh Bát Quái

 

1. Thái cực SEO bao gồm SEO-SMO (Search Engine và – Social Media)

2. Tứ trụ SEO bao gồm Domain Brand, Onpage, Content và Backlink

3. Bát quái SEO bao gồm : Nghiên cứu từ khóa, chọn Domain Brand, Chiến lược nội dung, Cấu trúc website và onpage, CRO (Conversion rate), Social media signals, Quảng bá web, Quản lý dự án Seo.

Hầm rượu Đinh lăng