Smaller Default Larger

Luận văn “Xây dựng hệ thống đa phương tiện”

Luận văn “Xây dựng hệ thống đa phương tiện”  

Lí do chọn đề tài

Để ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong ngành giáo dục và đào tạo nói chung, tại Trường Đại học Tây Nguyên nói riêng, hệ thống đa phương tiện giữ vai trò không thể thiếu. Hệ thống đa phương tiện được sử dụng trong hoạt động giảng dạy, hội nghị, hội thảo, báo cáo và là nơi giảng viên, học viên, sinh viên trong trường giao lưu học hỏi với thế giới bên ngoài. 

Hệ thống mạng INTRANET của Trường Đại học Tây Nguyên hoạt động ổn định đã có ảnh hưởng tích cực nhất định trong quá trình hội nhập và đổi mới giáo dục trong những năm vừa qua. Hệ thống mạng đã có nhiều thiết bị đầu - cuối và thiết bị viễn thông, đáp ứng được nhu cầu hệ thống thông tin của người dùng và phù hợp với công nghệ hiện tại.

Năm học 2009, Trường Đại học Tây Nguyên bắt đầu thực hiện triển khai quy chế đào tạo tín chỉ, đã đang xây dựng dự án cơ sở 2 trên địa bàn tại tỉnh Đăk Nông, đào tạo từ xa hệ vừa làm vừa học và liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ. Với đội ngũ cán bộ giảng viên hiện nay của nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy theo hệ thống tín chỉ, đào tạo từ xa, liên kết đào tạo và nhu cầu trao đổi thông tin các đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên giữa hai tỉnh là hết sức quan trọng, vì vậy ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống đa phương tiện là cần thiết.

Read more: Luận văn “Xây dựng hệ thống đa phương tiện”

Hầm rượu Đinh lăng